Foreningen » Medlem

Medlemsskab

For at blive medlem af foreningen og få adgang til vores debatforum og vores møder beder vi dig indbetale kontingent og udfylde tilmeldingsformularen her på hjemmesiden med dine kontaktoplysninger og sygdomsgruppe. Disse oplysninger anvendes alene til at registrere dig som medlem, sende mail med invitation til møder samt vurdere behov for geografisk placering af møder.

Det koster kun 250 kr. om året at være medlem, og beløbet indbetales ved indmeldelse og herefter hvert år d. 1. februar til vores konto i Danske Bank, reg.nr. 4398 og konto nr. 0011102484 med din e-mail adresse i tekstfeltet til modtager.

Bemærk, at hvis du indmelder dig i løbet af året, vil det stadig koste 250 kr. ved indmeldelsen og 250 kr. ved førstkommende 1. januar. Der er altså ikke rabat, hvis du f.eks. først indmelder dig i oktober måned. 

Medlemsskabet er personligt. Pårørende fra samme husstand som medlemmet kan deltage på vores medlemsmøder under samme kontingent mod betaling af eventuelt deltagergebyr (gælder f.eks. ægtefælle/samlever eller forældre til medlemmer under 18 år).

Bemærk at indbetaling af kontingent er bindende på den måde forstået, at indbetalt kontingent ikke refunderes ved efterfølgende udmeldelse.