FORENINGEN » Balanitis X Obliterans

Lichen Sclerosus hos mænd/Balanitis Xerotica Obliterans

Balanitis Xerotica Obliterans (herefter forkortet BXO) er en anden betegnelse for Lichen Sclerosus hos mænd. Begge betegnelser bruges i flæng af lægerne, men dækker altså over den samme sygdom.

Det er en kronisk hudlidelse, som kan optræde overalt på huden og slimhinderne. Den kan derfor også optræde på de ydre kønsorganer (penis), hvilket er det mest almindelige. Hovedparten af nærværende informationer vil derfor koncentrere sig om BXO på penis.

Det er endnu uvist, om der er tale om en autoimmun sygdom, men den opfører sig som en autoimmun sygdom. Sygdommen ødelægger det elastiske bindevæv og erstatter det med uelastisk arvæv. Slimhinden kan blive fortykket og hvid, men den kan også blive atrofisk, tynd og nærmest gennemsigtig.

Forandringerne ses hyppigst som udslæt på penis (hyppigheden er 5 gange højere her end andre steder på kroppen hos mænd). Større eller mindre områder kan være angrebet. Hos mænd føles forhuden stram og kan forsnævres, så den ikke kan trækkes tilbage. Der kan også være små hvidlige misfarvninger af slimhinden på forhuden og penishovedet.

I værste fald kan sygdommen resultere i sammenvoksninger af forhuden (forhudsforsnævring).

Hvem får Balanitis Xerotica Obliterans?

Sygdommen ses næsten kun hos ikke-omskårne mænd og drenge (sjælden), så omfanget af omskæring i en befolkning påvirker altså hyppigheden.

Den nøjagtige forekomst af sygdommen er ukendt, både fordi mange mænd ikke søger hjælp til sygdommen, og fordi sygdommen oftest bliver fejldiagnosticeret.

Hvorfor får man Balanitis Xerotica Obliterans?

Man kender ikke årsagen til BXO.

Sygdommen er arveligt betinget (i en undersøgelse af 1.052 patienter med LS eller BXO havde 12 % en positiv familiehistorie med LS eller BXO, og den højeste arvelighed sås fra mor til datter, hvor 3 % havde en positiv familiehistorie med LS. Til sammenligning sås kun 0,3 % tilfælde af BXO fra mor til søn).

Hos flere patienter med LS eller BXO (særligt hos kvindelige patienter) ses andre autoimmune sygdomme som stofskiftesygdomme (thyroidealidelser) og diabetes, ligesom ca. 2-6 % af kvinder med LS udvikler vulvacancer.

BXO kan ikke smitte, så man behøver ikke tage særlige forholdsregler over for en partner.