FORENINGEN » Psykiske faktorer » Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress, men det kan også bruges i relation til at håndtere alvorlig sygdom.

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Tilstedeværelse med alle sanser vågne. Følelser og tanker opleves, som de er, men vurderes ikke. De observeres blot, hvilket giver et indblik i, hvordan man selv er. At se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Bevidsthed om sig selv og sine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end måtte opstå i nuet. Derved opøver man en evne til at agere i stedet for at reagere.

Mindfulness trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.

Hovedbudskabet i mindfulness er altså at leve i nuet og være til stede i nuet. Det lyder jo enkelt, men er det langt fra. De fleste af os er ofte kun fysisk til stede i nuet og mentalt i fortiden eller fremtiden. Det kræver træning at holde sin bevidsthed i nuet. Mange er meget bekymrede for fremtiden (hvordan vil sygdommen udvikle sig hos mig?). Det er væsentligt, at man har en åben og anerkendende holdning til sig selv. Derfor er det vigtigt at gøre de ting, som man finder glæde ved.